1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

آموزش نصب Nginx در Ubuntu 20.04

Nginx یا انجینکس که بصورت “engine x” تلفط میشه، یک وب سرور رایگان ، cross-platform ، با عملکرد بالا ، reverse p-r-o+x–y است که می تواند برای مدیریت وب سایت های پر ترافیک استفاده شود. این که آیا شما می خواهید یک وب سایت شخصی یا پورتال شرکتی را راه اندازی کنید ، Nginx یک وب سرور قدرتمند برای مدیریت درخواست ها و دارای عملکرد قوی است. نصب Nginx در اوبونتو بسیار ساده است. در واقع بسته های Nginx در مخازن اوبونتو در دسترس هستند. تمام کاری که باید انجام دهید این است که دستور نصب apt get را نصب کنید. برای شروع کار با نصب Nginx ، مراحل زیر را دنبال کنید.

 

نصب Nginx

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، نصب Nginx ساده است. دستورات زیر را برای نصب وارد کنید.

sudo apt update
sudo apt install nginx

پس از نصب پکیج فوق می توانید با اجرای دستورات زیر وضعیت Nginx را بررسی کنید:

sudo systemctl status nginx

خروجی باید به شکل زیر باشه

 nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabl>
Active: active (running) since Fri 2020-05-01 22:44:46 CDT; 10s ago
Docs: man:nginx(8)
Main PID: 3361 (nginx)
Tasks: 2 (limit: 4657)
Memory: 3.2M
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─3361 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_proces>
└─3362 nginx: worker process

 

مدیریت Nginx

وقتی Nginx را نصب می کنید ، خوب هست بدونین که چگونه سرویس های سرور را مدیریت کنید. برای یادگیری نحوه متوقف کردن ، شروع ، راه اندازی مجدد سرویس های Nginx ، دستورات زیر مفید خواهند بود. برای متوقف کردن سرویس Nginx ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl stop nginx

برای شروع آن ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl start nginx

برای راه اندازی مجدد آن ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl restart nginx

بارگذاری مجدد به شما امکان می دهد بدون راه اندازی مجدد سرویس ، تغییرات پیکربندی و تنظیمات جدید را اعمال کنید.

sudo systemctl reload nginx

 

در صورتیکه فایروال در Ubuntu فعال است ، لازم است پورت های HTTP 80 و HTTP 443 را باز کنید تا ارتباط با Nginx برقرار شود. با فرض اینکه از فایروال پیش فرض اوبونتو استفاده می کنید ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo ufw allow 'Nginx Full'

آموزش نصب Nginx در Ubuntu 20.04

برای بررسی عملکرد Nginx ، مرورگر وب خود را باز کرده آدرس IP سرور را وارد کنین

http://localhost

 

آدرس فایل های مهم Nginx

بطور پیش فرض ، این مکان های مهم به صورت خودکار روی سرورهای اوبونتو ایجاد می شوند. در زیر جزئیات مربوط به آدرس هر مکان ذکر شده است.

 

کلیه فایل های تنظیمات و پیکربندی Nginx در پوشه /etc/nginx قرار دارند.

فایل پیکربندی اصلی Nginx در /etc/nginx است.

هر وب سایت در یک فایل server block میزبانی میشه و همه server block ها در فایل /etc/nginx/sites-available ذخیره شدن.

فایل های Server block در آدرس بالا فعال نمیشن مگه اینکه در این فایل /etc/nginx/sites-enabled آدرس دهی شدن باشن.

برای مدیریت آسون Nginx ، باید یک فایل پیکربندی جداگانه برای هر دامنه ایجاد کنید. می توانید تعداد فایلهای بلوک سرور را به اندازه نیاز داشته باشید.

قطعه کدهای پیکربندی که می توانند در فایل پیکربندی سایت Nginx گنجانده شوند در /etc/nginx/snippets ایجاد می شوند، برای فعال کردن بلوک سرور ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/

برای غیرفعال کردن ، دستورات زیر را اجرا کنید

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/example.com.conf

تنظیمات و فایل های بیشتری در پوشه اصلی پیکربندی موجود است. که میتونین از مستندات وب سرور Nginx استفاده کنین