1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

صب Node.js در Ubuntu 16.04

Node.js یک پلتفرم رایگان JavaScript runtime بر اساس موتور گوگل کروم V8 است و برای بسیاری از برنامه های مختلف سمت سرور استفاده میشود. Node.js در بسیاری از سیستم عامل ها ، ویندوز ، لینوکس و … اجرا میشود.Node.js برای ساخت برنامه های سریعتر تحت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد ، از node js برای برنامه های بلادرنگ ، شبکه های اجتماعی و … استفاده میشود ، نمونه سایت ها و برنامه هایی که از این سرویس استفاده کرده اند ، Google ، Yahoo ، PayPal ، Microsoft هست. برای استفاده از node.js از VPS های بلوسرور میتوان استفاده کرد.

نصب Node.js در Ubuntu 16.04

نصب Node.js در ابونتو ، به چند طریق مختلف قابل انجام است. ، در این اموزش نصب از APT و PPA رو آموزش میدیم.

APT: the default Ubuntu package manager
PPA: Personal Package Manager
NVM: Node Version Manager

 

نصب Node.js در ابونتو از طریق APT

با دستور زیر به آسونی Node.js رو از طریق repositories های ابونتو نصب میکنیم

apt-get install nodejs

برای بررسی نسخه نصب شده نیز از این کد استفاده میکنیم

nodejs -v
v4.2.6

همچنین باید package NPM رو نیز نصب کنیم

apt-get install npm

با این دستور نسخه نصب شده رو میتونیم مشاهده کنیم

npm -v
3.5.2

به همین آسونی و بدون دردسر node js نصب شد.

 

نصب Node.js در ابونتو از طریق PPA

اگر شما به نسخه ی جدیدی از Node.js نیاز دارین از repositories های موجود در PPA  رسمی ابونتو میتونین نصب کنین ، اگه curl نصب نیست با دستور زیر نصبش میکنیم ، پس Node.js رو دانلود میکنیم

apt-get istall curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

سپس با دستور زیر بسته های لازم (build-essential package) رو نصب میکنیم

apt-get install build-essential

نصب Node.js در Ubuntu 16.04

نسخه node js نصب شده رو هم با دستور زیر چک میکنیم

nodejs -v

install node.js ubuntu

نصب Apache Maven 3.5 در CentOS 7

خرید VPS