ساخت Sudo User در Centos 7Sudo یکی از دستورات لینوکس هست که به کاربر اجازه میدهد تا دستورات را به عنوان یک superuser  یا یک کاربر دیگه سیستم اجرا کنه. فایل پیکربندی مجوز دسترسی دقیق را فراهم می کند ; از جمله امکان فعال کردن دستورات از ترمینال فراخوانی ; نیاز به رمز عبور برای هر کاربر یا گروه ; امکان وارد کردن هر دفعه  رمز عبور یا بدون وارد کردن رمز برای یک خط فرمان خاص نیاز ، از امکانات sudo هست. بصورت خلاصه و بدون در نظر گرفتن توضیحات پیچیده بالا sudo دستوری است که به شما اجازه وارد شد با کاربر root را می‌دهد ، مثلا برای نصب نرم‌افزار از مخازن نیاز به وارد کردن دستور sudo است و جهت کنترل کاربران سیستم می باشد.

 

با دستور زیر یک user در Centos ایجاد میکنیم ، توجه داشته باشید که به جای newuser باید نام یوزری که میخواین در سرور بسازین رو وارد کنین.

adduser newuser

با دستور زیر رمز برای این یوزر تعیین میکنیم

passwd newuser

و در صورت درست تنظیم شدن رمز باید خروجی مانند زیر بدهد

# passwd newuser
Changing password for user newuser.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

 

کاربر جدید ایجاد شده رو پیکربندی میکنیم (Wheel Group) ، wheel group به کاربر جدید اجازه میدهد تا بتواند دستورات را در سطح بالا اجرا کند ، برای این منظور با دستور زیر کاربر جدید رو پیکربندی میکنیم

usermod -aG wheel newuser

 

فایل /etc/sudoers رو با ویرایشگر باز میکنیم ، مطمئن بشید که فایل باز شده عینا با %wheel شروع بشه ، مانند نمونه زیر :

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)       ALL

 

سوییچ کرده به یوزر sudo تازه ایجاد شده

su - newuser

ls -la /root/

اگر دستور ls -la /root/ کار نکرد و خطای اینچنینی داد

ls: cannot open directory /root/: Permission denied

این دستور رو بررسی کنین

sudo ls -ls /root/

حالا باید برای یوزر ایجاد شده رمزش رو تعوض کنین تا تغییرات به اتمام برسه. اگه همه چیز درست بود ، دستور زیر باید محتویات فایل های /root رو نشون بده

$ sudo whoami

 

خرید سرور مجازی

نصب Django و اتصال به Django Admin Interface