MySQL database دایرکت ادمین دیتابیس دایرکت ادمین

دیتابیس دایرکت ادمین

دیتابیس دایرکت ادمین

MySQL database دایرکت ادمین

برای دانلود دیتابیس دایرکت ادمین ، ابتدا بر روی “MySQL Management” کلیک کنید.

آموزش دانلود بکاپ دیتابیس دایرکت ادمین

آموزش دانلود بکاپ دیتابیس دایرکت ادمین

دیتابیس دایرکت ادمین

سپس دیتابیسی که میخواین ازش بکاپ تهیه کنید رو انتخاب کنید و روی “Download”  کلیک کنید.

MySQL database دایرکت ادمین

MySQL database دایرکت ادمین

MySQL database دایرکت ادمین

خرید VPS ارزان

 سرور مجازی ارزان

error: