آموزش نصب Jupyter Notebookآموزش نصب Jupyter Notebook ویندوز و لینوکس | آموزش نصب ژوپیتر

Jupyter Notebook یک ابزار توسعه منبع باز و مبتنی بر وب است که به شما امکان می دهد کدها و معادلات زنده را ایجاد و به اشتراک بگذارید. ژوپیتر انعطاف پذیر و قابل توسعه است و از بسیاری از زبان های برنامه نویسی از جمله : پایتون، جولیا، هاسکل، روبی و بیش از 40 زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می کند. به طور کلی از آن برای یادگیری داده ها و ماشین استفاده می شود. Jupyter Notebook همراه با هسته IPython است که به شما امکان می دهد برنامه های خود را در پایتون بنویسید. در این پست ما به شما نحوه نصب Jupyter Notebook در اوبونتو 20.04 و ویندوز را نشان خواهیم داد.

دو روش برای نصب Jupyter Notebook برای محیط پایتون وجود دارد:

1. با استفاده از Anaconda (آناکوندا)

2. استفاده از pip Python

 

صفحات دیگر سایت :

 

 

آموزش نصب Jupyter Notebook در اوبونتو 20

نصب پیش نیازهای ژوپیتر

Jupyter Notebook مبتنی بر پایتون است. بنابراین شما باید پایتون و سایر کتابخانه ها را در سیستم عامل خود نصب کنید. با دستور زیر می توانید همه آنها را نصب کنید:

apt-get install python3 python3-pip python3-dev -y

بعد، PIP را با استفاده از دستور زیر به آخرین نسخه ارتقا دهید:

pip3 install --upgrade pip

بعد، بسته Virtual Environment را با دستور زیر نصب کنید:

pip3 install virtualenv

 

نصب Jupyter Notebook

ابتدا یک کاربر جدا برای Jupyter Notebook ایجاد کنید. با دستور زیر می توانید آن را ایجاد کنید:

adduser jupyter

بعد با دستور Jupyter با کاربر ایجاد شده لاگین کنید :

su - jupyter

در مرحله بعد یک دایرکتوری برای Jupyter ایجاد کرده و یک محیط مجازی (virtual environment) برای Jupyter notebook ایجاد کنید.

mkdir ~/Jupyter
cd ~/Jupyter
virtualenv notebook

بعد با دستور زیر محیط مجازی را فعال کنید و  Jupyter را با دستور زیر نصب کنید :

source notebook/bin/activate
(notebook) jupyter@jupyter:~/Jupyter$ pip install jupyter

پس از نصب Jupyter notebook را با دستور زیر اجرا کنید :

(notebook) jupyter@jupyter:~/Jupyter$ jupyter notebook

 

در مرحله بعدی، باید یک فایل پیکربندی برای Jupyter Notebook ایجاد کنید. با دستور زیر می توانید آن را تولید کنید:

(notebook) jupyter@jupyter:~/Jupyter$ jupyter notebook --generate-config

رمز عبور Jupyter را با دستور زیر تنظیم کنید :

(notebook) jupyter@jupyter:~/Jupyter$ jupyter notebook password

خروجی به شکل زیر خواهد بود :

Enter password: 
Verify password: 
[NotebookPasswordApp] Wrote hashed password to /home/jupyter/.jupyter/jupyter_notebook_config.json

 

با دستور زیر محیط مجازی پایتون غیرفعال کنید و خارج بشین :

(notebook) jupyter@jupyter:~/Jupyter$ deactivate

exit

 

یک فایل Service Systemd برای Jupyter ایجاد کنید

برای مدیریت Jupyter Notebook باید یک فایل سرویس systemd ایجاد کنید. با دستور زیر می توانید آن را ایجاد کنید :

nano /etc/systemd/system/jupyter.service

و کدهای زیر رو در این فایل قرار بدین.

[Unit]
Description=Jupyter Notebook

[Service]
Type=simple
PIDFile=/run/jupyter.pid
ExecStart=/home/jupyter/Jupyter/notebook/bin/jupyter-notebook --config=/home/jupyter/.jupyter/jupyter_notebook_config.py
User=jupyter
Group=jupyter
WorkingDirectory=/home/jupyter/Jupyter/notebook
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

فایل را ذخیره کرده و ببندید و سپس systemd daemon را با دستور زیر reload کنید :

systemctl daemon-reload

سرویس Jupyter را فعال کنید تا با دستور زیر بت راه اندازی مجدد سیستم عامل شروع به کار کند :

systemctl start jupyter
systemctl enable jupyter

 

Nginx را به عنوان پروک-سی معکوس برای Jupyter Notebook پیکربندی کنید

ابتدا Nginx را با دستور زیر نصب کنید

apt-get install nginx -y

پس از نصب یک فایل پیکربندی میزبان مجازی (virtual host) Nginx با دستور زیر ایجاد کنید :

nano /etc/nginx/conf.d/jupyter.conf

و محتویات زیر رو در این فایل قرار بدین

upstream jupyter {
server 127.0.0.1:8888;
}

server {
listen 80;
server_name jupyter.example.com;

access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;

location / {
   proxy_pass http://localhost:8888;
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header Host $http_host;
   proxy_http_version 1.1;
   proxy_redirect off;
   proxy_buffering off;
   proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
   proxy_set_header Connection "upgrade";
   proxy_read_timeout 86400;
   }
}

فتیل را ذخیره کرده و ببندید و Nginx را با دستور زیر تأیید کنید :

nginx -t

خروجی به شکل زیر خواهد بود

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

حالا Nginx را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود :

systemctl restart nginx

حالا با دستور زیر کاربر Jupyter را به گروه www-data اضافه کنید :

usermode -g www-data jupyter

سپس فایل پیکربندی Jupyter Notebook را ویرایش کرده و اجازه دسترسی از راه دور را بدهید.

nano /home/jupyter/Jupyter/.jupyter/jupyter_notebook_config.py

و کد زیر رو پیدا کرده و طبق دستور پایین ویرایش کنین

c.NotebookApp.allow_remote_access = True

فایل را ذخیره کرده و ببندید و سپس سرویس Jupyter را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود :

systemctl restart jupyter

 

دسترسی به Jupyter Notebook

 

Jupyter notebook

مرورگر وب خود را باز کرده و با استفاده از URL یا آدرس IP سرور خودتون به Jupyter Notebook دسترسی پیدا کنید. در این آموزش ما وب سرور رو هم نصب کردیم که دسترسی به Jupyter Notebook فقط از طریق localhost و داخل سرور نباشه.

 

آموزش نصب Jupyter Notebook در ویندوز با Anaconda

Anaconda یک توزیع منبع باز است که دانش داده و ابزارهای محاسبات علمی از جمله زبان برنامه نویسی Jupyter Notebook  Python و R را فراهم می کند. آناکوندا روی زبان های برنامه نویسی R و Python کار می کند. مشابه Python pip، به عنوان مدیر بسته برای مدیریت علوم داده، یادگیری ماشین و بسته های پردازش داده عمل می کند. Anaconda یک رابط ساده و ساده برای نصب Jupyter Notebook و سایر بسته های زبان و برنامه نویسی مربوط به Data Science فراهم می کند. ( آموزش نصب Anaconda میتونین در این لینک مشاهده کنید.)

برای دانلود Anaconda از سایت خودش اقدام به دانلود نسخه شخصی کنید. بعد از دانلود در سیستم عامل ویندوز این برنامه رو با تنظیمات پیش فرض default Installed Python نصب کنین.

Jupyter Notebook با آخرین نسخه Anaconda از قبل نصب میشود، بنابراین فقط لازم است آن را اجرا کنید. اگر Jupyter Notebook از قبل نصب نشده باشد، به جای Jupyter Notebook Launch ، گزینه Jupyter Notebook Install را مشاهده خواهید کرد.

 

Anaconda Jupyter Notebook