1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

آموزش نصب Docker در Ubuntu 20.04

نرم افزار Docker امکان مجازی سازی توی سیستم عامل رو فراهم میکنه، برخلاف VirtualBox و VMware Workstation ، برنامه های مجازی رو به عنوان containers اجرا میکنه. Docker توسط Docker Inc توسعه داده شده و packages های نرم افزاری را به عنوان containers اجرا میکنه که باعث میشه برنامه های کاربردی به راحتی توسعه پیدا کنن و در هر جایی به اشتراک گذاشته بشن. Docker Compose ابزاری برای تعریف و اجرای برنامه های multi-containers است و از فایل های YAML برای پیکربندی سرویس های برنامه ها استفاده میکنه، سپس با یک دستور واحد تعریف شده در فایل برای اجرای سرویس های تنظیم شده شروع به فعالیت میکنه.

 

اگر می خواهید environment در اوبونتو ایجاد کنید تا containers Docker را بسازید ، میتونین Docker و Docker Compose را نیز نصب کنید تا کار شما ساده تر بشه.

 

اضافه کردن Docker Official Repository

 

داکر دو نسخه دارد: نسخه Enterprise (EE) و Community Edition (CE). برای این آموزش قصد داریم نسخه Community Edition رو نصب کنیم. اگر همیشه می خواهید آخرین نسخه Docker را در اوبونتو دریافت کنید ، باید مخزن ( repository ) رسمی آن را به سیستم اوبونتو اضافه کنید. برای انجام این کار، دستورات زیر را نصب کنید تا بسته های پیش نیاز را نصب کنید.

sudo apt update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

 

در مرحله بعد ، دستورات زیر رو بزنین تا دانلود و نصب GPG key رسمی Docker انجام دهید. از این key برای اعتبارسنجی بسته های نصب شده از مخزن Docker استفاده می شود تا مطمئن شوید که آنها تایید شده هستند.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

 

شما باید خروجی نشان داده شده در زیر را ببینید:

Output:
pub  rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
   9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid      [ unknown] Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
sub  rsa4096 2017-02-22 [S]

آموزش نصب Docker در Ubuntu 20.04

حالا که key GPG نصب شده ، دستورات زیر را اجرا کنید تا مخزن stable آن به اوبونتو اضافه شود … برای اضافه کردن مخزن ( repository ) nightly یا آزمایشی ، بعد از stable در دستورات زیر ، کلمه nightly  یا تست (یا هر دو) را اضافه کنید.

 
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

 

در این مرحله ، GPG و مخزن رسمی Docker باید روی اوبونتو نصب شود. برای کاربرانی که در حال حاضر نسخه های قدیمی تر Docker را دارند ، دستورات زیر را اجرا کنید تا آنها را حذف کنید.

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

آموزش نصب Docker

وقتی تمام نسخه های قبلی Docker را حذف کردید ، دستورات زیر را اجرا کنید تا آخرین نسخه پایدار Docker را نصب کنید. برای نصب نسخه خاص Docker ، دستور apt-cache را اجرا کنید. سپس نسخه نصبی مورد نظر داکر را انتخاب کنید.

apt-cache madison docker-ce

Output:
docker-ce | 5:18.09.5~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:18.09.4~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:18.09.3~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:18.09.2~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
....

حال برای نصب نسخه خاص ، دستورات زیر را با نسخه مورد نظر خود نصب کنید

sudo apt-get install docker-ce=5:18.09.5~3-0~ubuntu-bionic docker-ce-cli=5:18.09.5~3-0~ubuntu-bionic containerd.io

 

اگر فقط می خواهید آخرین نسخه را بدون مشخص کردن ورژن نصب کنین ، دستورات زیر را اجرا کنید. دستور زیر همیشه بالاترین نسخه ممکن را نصب خواهد کرد.

sudo apt update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

 

برای تایید نصب درست Docker CE با زدن دستور زیر میتونین اون رو تست کنین

sudo docker run hello-world

آموزش نصب داکر

خروجی به شکل زیر است.

Output:
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

 

نصب Docker Compose

برای نصب نسخه متفاوت Compose ، نسخه مورد نظر خودتون در Ubuntu Linux ، میتونین Docker Compose binary رو از صفحه انتشار مخزن Compose در GitHub دانلود کنین. برای نصب اون ، دستورات زیر رو اجرا کنین تا نسخه 1.24.0 را دانلود بشه. (دستور زیر برای نسخه منتشر شده فعلی 1.24.0 است.)رو به جای 1.24.0 را که می خواهید از آن استفاده کنید جایگزین کنید.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

برای نصب نسخه متفاوت Compose ، نسخه مورد نظر خودتون رو به جای 1.24.0 را که می خواهید از آن استفاده کنید جایگزین کنید.

 

پس از دانلود ، دستورات زیر را اجرا کنید تا permissions های اجرایی را روی فایل های باینری اعمال کنید و یک a symbolic link to /usr/binary ایجاد کنین.

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

 

الان باید Docker Compose بخوبی کار کنه. برای تست، دستورات زیر را اجرا کنید و خروجی رو مشاهده کنین.

docker-compose --version
Output:
docker-compose version 1.24.0, build 0aa59064

نصب داکر

برای اجرای Docker به عنوان non-root user ، با اجرای دستورات زیر ، user account خودتون رو به Docker’s group اضافه کنید:

sudo usermod -aG docker $USER

Log out کنین و مجدد وارد بشین ، و باید بتونین docker را با حساب استاندارد خود اجرا کنید.