آموزش نصب گیت در سرور

در این مطلب پیش فرض را بر وجود یک ریموت سرور و یک لوکال سرور میگیریم که در حال کار بین آنها هستیم .

اول، نصب Git در هر دو سرور. شما می توانید از بسته های آماده ای که در اینترنت فراوان است برای نصب استفاده نمایید .

آموزش نصب گیت در سرور

آموزش نصب گیت در سرور

آموزش نصب گیت در سرور

آموزش نصب گیت در سرور

در این مطلب ما از ساده ترین راه استفاده میکنیم :آموزش نصب گیت در سرور

sudo apt-get install git-core

سپس یک کاربر برای گیت اضافه کنید.آموزش نصب گیت در سرور

sudo useradd gitpasswd git

به منظور سهولت دسترسی به سرور یک ssh login  بدون پسوورد تعریف نمایید. ابتدا ssh keys  را بر روی لوکال تعریف میکنیم

ssh-keygen -t rsa

آموزش نصب گیت در سرور

این دستور از شما محلی را برای ذخیره ی کلیدها درخواست می کند،  کافی است enter  بزنید تا از محل پیش فرض استفاده کند ، سوال بعدی از شما پسووردی می خواهد برای اتصال به ریموت سرور ، سپس دو کلید تولید می شود – یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی ، که شما می بایست مکان کلید عمومی را یادداشت نمایید چون در مراحا بعدی نیاز است.

"cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh git@remote-server "mkdir -p ~/.ssh && cat >>  ~/.ssh/authorized_keys

حال با ssh  به ریموت سرور وصل شوید و دایرکتوری پروژه ای برای گیت ایجاد نمایید آموزش نصب گیت در سرور

git@server:~ $ mkdir -p /home/swapnil/project-1.git

سپس به این دایرکتوری تغییر دهید آموزش نصب گیت در سرور

cd /home/swapnil/project-1.git

سپس یک repo  خالی ایجاد نمایید آموزش نصب گیت در سرور

git init --bareInitialized empty Git repository in /home/swapnil/project-1.git

آموزش نصب گیت در سرور

حال ما نیاز داریم یک repo  برای گیت رو بر روی لوکال بسازیم

mkdir -p /home/swapnil/git/project

و سپس به این دایرکتوری تغییر دهید

cd /home/swapnil/git/project

حال فایل هایی که برای پروژه نیاز دارید را در این دایرکتوری ایجاد نمایید . در همین دایرکتوری بمانید و گیت را init  کنید .

git init Initialized empty Git repository in /home/swapnil/git/project

حال فایل ها را به repo  اضافه نمایید

 .git add

ازاین به بعد هرگاه فایلی به اینجا اضافه نموده یا تغییری ایجاد نمایید می بایست دستور بالا را مجددا اجرا نمایید. شما همچنین بهتر است در هر بار اجرای دستور بالا یک commit message  هم ثبت نمایید که می تواند شامل توضیحاتی در مورد تغییرات باشد.

git commit -m "message" -a

[master (root-commit) 57331ee]message 

 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 GoT.txt create mode 100644 writing.txt

در این حالت من یک فایل دارم به نام got  که در آن تغییراتی داده ام ، وقتی این دستور را اجرا میکنم تغییرات بر روی فایل اعمال می گردد . در دستور بالا –a   به این معنی است که تمام فایلهای repo  را می خواهیم آپدیت کنیم .

آموزش نصب گیت در سرور

اگر میخواهید تنها یک فایل را آپدیت نمایید باید به صورت زیر عمل کنید : آموزش نصب گیت در سرور

(+)git commit -m "message" GoT.txt[master e517b10] message 1 file changed, 1 insertion

تا الان ما برروی لوکال سرور کار می کردیم و الان باید تعییراتمان را به ریموت سور ارسال کنیم تا برای بقیه تیم برنامه نویسی هم قابل دستزسی از طریق اینترنت باشد .آموزش نصب گیت در سرور

 git remote add origin ssh://git@remote-server/repo-<wbr< a="">>path-on-server..git

آموزش نصب گیت در سرور

حال شما می توانید با استفاده از دستورات pull  و push  تغییرات را بین لوکال سرور و ریموت سرور مدیریت کنید .

git push origin master

اگر عضوی دیگر از تیم شما می خواهد به پروژه دسترسی پیدا کند نیاز دارد تا پروژه را از ریموت سرور clone  کند

git clone git@remote-server:/home/swapnil/project.git

آدرسی که در دستور بالا آمده ، آدرس پروژه بر روی ریموت سرور می باشد ، که شما می بایست مطابق با آدرس خودتان آنرا تغییر دهید .سپس دایرکتوری را بر روی لوکال سرور خودتان تغییر دهید .آموزش نصب گیت در سرور

cd /project

حال شما می توانید فایلها را ادیت کنید ، برای کارهایتان commit message  بگزارید و آنها را به سرور push  کنید.

git commit -m 'corrections in GoT.txt story' -aAnd then push changes:git push origin master

آموزش نصب گیت در سرور

سایر آموزش ها :

افزایش سرعت دانلود با Axel

آموزش نصب لاراول

سرور مجازی ارزان ویندوز لینوکس

خرید هاست وردپرس

error: