1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

آموزش نصب وب سرور Apache در Ubuntu 20.04

Apache یک وب سرور متن باز ، cross-platform ، محبوب ترین وب سرور در حال استفاده است. خواه شما می خواهید یک وب سایت شخصی یا پورتال شرکتی راه اندازی کنید ، Apache یک سرور قدرتمند است که می تواند در خدمت همه کاربران شما باشد. نصب Apache در اوبونتو بسیار ساده  است. در واقع بسته های آپاچی در مخازن اوبونتو در دسترس هستند. تمام کاری که باید انجام دهید این است که دستور نصب apt get را نصب کنید.

 

نصب وب سرور Apache در ابونتو

برای شروع کار با نصب Apache ، مراحل زیر را دنبال کنید:

sudo apt update
sudo apt install apache2

بعد از نصب بسته فوق می توانید با اجرای دستور زیر وضعیت Apache را بررسی کنید:

sudo systemctl status apache2

خروجی به شکل زیر است

 apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-04-30 15:23:46 CDT; 13s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2882 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 4657)
   Memory: 5.0M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─2882 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─2884 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─2885 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 30 15:23:46 ubuntu2004 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

 

مدیریت Apache در ابونتو

وقتی Apache را نصب می کنید ، ممکن است بهتره هست نحوه مدیریت با اون رو یاد بگیرین. برای یادگیری نحوه توقف ، شروع ، راه اندازی مجدد سرویس Apache ، دستورات زیر مفید خواهد بود. برای متوقف کردن خدمات Apache ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl stop apache2

برای شروع آن ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl start apache2

برای راه اندازی مجدد آن ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl restart apache2

راه اندازی مجدد به شما امکان می دهد بدون ریستارت مجدد سرویس ، تغییرات پیکربندی جدید را  اعمال کنید.

sudo systemctl reload apache2

در صورتیکه فایروال در Ubuntu فعال است ، لازم است پورت های HTTP 80 و HTTP 443 را باز کنید تا ارتباط با Apache برقرار شود. با فرض اینکه از فایروال پیش فرض اوبونتو استفاده می کنید ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo ufw allow 'Apache Full'

برای بررسی عملکرد Apache ، مرورگر وب خود را باز کرده آدرس IP سرور را وارد کنین

http://localhost

 

آدرس فایل های مهم Apache

بطور پیش فرض ، این آدرس های مهم به صورت خودکار روی سرورهای اوبونتو ایجاد می شوند. در زیر جزئیات مربوط به آدرس هر فایل ذکر شده است.

کلیه فایل های پیکربندی Apache در پوشه /etc/apache2واقع هستند

فایل پیکربندی اصلی Apache در آدرس /etc/apache2/apache2.conf  قرار داره

آپاچی به پورت هایی که در این فایل قرار داده شدن ارتباط برقرار میکنه /etc/apache2/ports.conf

تنظیمات هر وب سایت در فایل پیکربندی Virtual Host میزبانی میشه . تمام فایل های Virtual Host در آدرس /etc/apache2/sites-available ذخیره می شوند

Virtual Hosts ها در آدرس بالا فعال نمی شوند مگر اینکه با فایل موجود در پوشه /etc/apache2/sites-enabled  ارتباط داشته باشین و لینک شده باشن

 

برای فعال کردن Virtual Host ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo a2ensite

برای غیرفعال کردن ، دستورات زیر را اجرا کنید

sudo a2dissite

مثلا :

sudo a2ensite example.com.conf
sudo a2dissite example.com.conf

آموزش نصب وب سرور Apache در Ubuntu 20.04

پیکربندی هایی که وظیفه بارگذاری ماژول ها در Apache را دارند ، در این دایرکتوری قرار دارند /etc/apache2/mods-available

ماژول ها فعال نمی شوند مگر اینکه در این دایرکتوری لینک شده باشند /etc/apache2/mods-enable

با استفاده از دستورات زیر می توان ماژول ها را فعال و غیرفعال کرد:

sudo a2enconf

غیرفعال کردن:

sudo a2disconf