1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

نصب pip در Debian 9

pip سیستم مدیریت بسته ها است که کاربران میتونین بسته های مورد نیاز نوشته شده با python در سرور رو نصب و مدیریت کنند ، Python Package Index (PyPI) میزبان هزاران ماژول third-party در پایتون است که شما میتونین هر یک از این بسته هارو با استفاده از سیستم مدیریت پکیج pip نصب کنین.

قبل از نصب pip ابتدا سیستم عامل رو بروزرسانی میکنیم

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

نصب pip در Debian 9

سپس pip رو نصب میکنیم

sudo apt-get install python-pip

با دستور زیر میتونیم بررسی کنیم که pip نصب شده یا نه

pip -V

و خروجی مانند زیر باید بدهد

pip -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

نصب pip در Debian 9

 

نصب pip برای Python 3.5+

اگر شما از پایتون Python 3.5+ به بالا استفاده میکنین باید با دستور زیر pip رو نصب کنین

sudo apt-get install python3-pip

و با دستور زیر وضعیت بسته نشده رو بررسی میکنیم که باید خروجی زیر را بدهد

pip3 -V

# pip3 -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)

 

 

نصب Django و اتصال به Django Admin Interface

نصب دیتابیس MariaDB در CentOS 7