نصب Apache Maven 3.5 در CentOS 7Apache Maven (آپاچی ماون) ابزاری رایگان بر پایه جاوا برای مدیریت و تعریف پروژه است ، Maven به کاربران این امکان را میدهد تا به آسانی مستندات و گزارشات و اطلاعات را ذخیره کنند.maven با استفاده از فایل XML پروژه نرم‌افزاری در حال ساخت را توصیف می‌کند ، maven به‌صورت پویا کتابخانه‌های جاوا و پلاگین‌های خود را از یک یا چند مخزن مانند مخزن مرکزی دانلود کرده و در یک حافظه پنهان (cache) محلی ذخیره می‌کند. در این مقاله نصب Apache Maven 3.5 در CentOS 7 رو آموزش میدیم.در توضیحات زیر نمونه ای از امکانات maven رو مشاهده میکنیم.

– Simple project setup that follows best practices
– Superior dependency management
– Extensible with a lot of plugins written in Java or other scripting languages
– Model based builds
– Release management and distribution publication:

همچنین نمونه یا باگ های فیکس شده نشخه maven 3.5

– ANSI colors added to the console
– Fixed several bugs in MVN scripts regarding spaces, quotations and special characters.
– Switch from Eclipse Aether to Maven Artifact Resolver
– and much more

 

برای نصب maven 3.5 ، ابتدا سیستم عامل رو آپدیت میکنیم ، سپس نیاز به نصب جاوا هست.

yum -y update
 yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

برای نصب ابتدا باید فایل Maven 3.5 رو دانلود کنیم

wget

 

و فایل دانلود شده رو از zip خارج کنیم

yum -y install unzip
cd /opt
unzip apache-maven-3.5.3-bin.zip

 

سپس فایل دانلود شده رو تغییر نام بدیم و فایل دانلود شده رو حذف میکنیم

mv apache-maven-3.5.3 maven
rm -f apache-maven-3.5.3-bin.zip

 

ما نسخه از قبل کامپایل شده apache maven رو دانلود کردیم به همین خاطر باید environment variables رو تنظیم کنیم ، برای اینکار فایل زیر رو ایجاد میکنیم

nano /etc/profile.d/maven.sh
export PATH=/opt/maven/bin:${PATH}

 

در این مرحله باید Apache Maven در Centos 7 نصب و راه اندازی شده باشه. برای تایید دستور زیر رو اجرا میکنیم

mvn -version

و خروجی مانند زیر خواهد داد

Apache Maven 3.5.3 (3383c37e1f9e9b3bc3df5050c29c8aff9f295297; 2018-02-24T13:49:05-06:00)
Maven home: /opt/maven
Java version: 1.8.0_161, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.161-0.b14.el7_4.x86_64/jre
Default locale: en_GB, platform encoding: UTF-8

 

نصب Apache Maven از repository

wget http://repos.fedorapeople.org/repos/dchen/apache-maven/epel-apache-maven.repo -O /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sed -i s/\$releasever/6/g /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo

yum install -y apache-maven

و در نهایت نسخه نصب شده رو چک میکنیم

mvn -v

ساخت Sudo User در Centos 7

خرید VPS


< <