ثبت شکایاتکاربران گرامی، در صورتیکه مشکلی در ارایه سرویس دهی، خدمات بلوسرور، یا هرگونه فعالیت مخربی که از سرورهای ما انجام میشه، لطفا مراتب رو به ایمیل زیر ارسال کنین.

Email : info{@}blueserver.ir