بهبود Leverage Browser Caching وردپرساگر در سایت هایی که سرعت load سایت شمارو بررسی میکنند دقت کنین به Leverage Browser Caching برخورد میکنین ، یکی از المان هایی که برای تعیین افزایش سرعت سایت مورد استفاده قرار میگیرد سایت هایی مانند Google PageSpeed و Gtmetrix که به شما اعلام میکنند که تنظیمات ذخیره سازی کش سایت رو در مرورگر فعال نکردین.

 

browser caching دقیقا چه کاری انجام میدهد ؟

هر دفعه که سایت توسط مرورگر باز میشود ، باید تمام عناصر سایت دانلود شوند تا سایت بدرستی قابل مشاهده باشد ، این عناصر شامل ، HTML ، CSS ، JavaScript ، images میباشد , و لود شدن مجدد سایت به دفعات باعث دانلود این عناصبر در هر بار بارگذاری سایت میشود ، با فعال کردن Leverage Browser Caching ، شما میتونین تنظیم کنین که کدوم یک از منابع مثل html یا css و … کش شود و مد زمان کش شدن در مرورگر چقدر باشد.

بهبود Leverage Browser Caching وردپرس

چطور خطای Leverage Browser Caching را برطرف کنیم ؟

اگر از وب سرور Apache استفاده میکنین باید کدهای زیر رو در فایل htaccess قرار بدین

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

 

همچنین اگر از وب سرور Nginx استفاده میکنین کد زیر رو در بلاک تنظیمات سرور قرار بدین

# Enable browser caching
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 7d;
}

سپس وب سرور را ریستارت کنین

sudo service nginx restart

خرید سرور مجازی

نصب داکر Docker

نصب Git

<