1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

بهبود Leverage Browser Caching وردپرس

بهبود Leverage Browser Caching وردپرس

اگر در سایت هایی که سرعت load سایت شمارو بررسی میکنند دقت کنین به Leverage Browser Caching برخورد میکنین ، یکی از المان هایی که برای تعیین افزایش سرعت سایت مورد استفاده قرار میگیرد سایت هایی مانند Google PageSpeed و Gtmetrix که به شما اعلام میکنند که تنظیمات ذخیره سازی کش سایت رو در مرورگر فعال نکردین.

 

browser caching دقیقا چه کاری انجام میدهد ؟

هر دفعه که سایت توسط مرورگر باز میشود ، باید تمام عناصر سایت دانلود شوند تا سایت بدرستی قابل مشاهده باشد ، این عناصر شامل ، HTML ، CSS ، JavaScript ، images میباشد , و لود شدن مجدد سایت به دفعات باعث دانلود این عناصبر در هر بار بارگذاری سایت میشود ، با فعال کردن Leverage Browser Caching ، شما میتونین تنظیم کنین که کدوم یک از منابع مثل html یا css و … کش شود و مد زمان کش شدن در مرورگر چقدر باشد.

بهبود Leverage Browser Caching وردپرس

چطور خطای Leverage Browser Caching را برطرف کنیم ؟

اگر از وب سرور Apache استفاده میکنین باید کدهای زیر رو در فایل htaccess قرار بدین

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

 

همچنین اگر از وب سرور Nginx استفاده میکنین کد زیر رو در بلاک تنظیمات سرور قرار بدین

# Enable browser caching
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 7d;
}

سپس وب سرور را ریستارت کنین

sudo service nginx restart

خرید سرور مجازی

نصب داکر Docker در centos

نصب Git در CentOS 7