آموزش نصب Ruby در CentOS 8نصب Ruby در CentOS 8

روبی یکی از محبوب ترین زبان های امروز است و syntax زیبا و خوانایی دارد و فریمورک آن Rails framework است. در این مقاله به روش های مختلفی برای نصب Ruby در CentOS 8 خواهیم پرداخت. ما نحوه نصب Ruby را از مخازن پیش فرض CentOS 8 و استفاده از اسکریپت های Rbenv و RVM نشان خواهیم داد.

 

نصب Ruby از مخازن CentOS

این ساده ترین روش برای نصب Ruby روی CentOS است. در زمان نوشتن ، نسخه مخازن استاندارد CentOS 2.5.5 است. برای نصب بسته ruby دستور زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo اجرا کنید

sudo dnf install ruby

پس از اتمام نصب ، می توانید با چاپ نسخه Ruby ، نصب را تایید کنین

ruby --version

خروجی به شکل زیر است

ruby 2.5.5p157 (2019-03-15 revision 67260) [x86_64-linux]

 

نصب Ruby با Rbenv

Rbenv یک ابزار مدیریت نسخه سبک Ruby سبک است که به شما امکان می دهد به راحتی نسخه های Ruby را تغییر دهید. ما از افزونه ی ساخت ruby-build استفاده خواهیم کرد که قابلیت های اصلی Rbenv را گسترش می دهد و به شما امکان می دهد نسخه های Ruby را از سورس نصب کنید. با نصب git و سایر وابستگی های لازم برای ساخت Ruby از سورس شروع کنید

sudo dnf install git wget gcc bzip2 openssl-devel libffi-devel readline-devel zlib-devel gdbm-devel ncurses-devel

 

برای نصب هر دو rbenv و ruby-build دستور زیر را اجرا کنید

wget -q  -O- | bash

این اسکریپت مخازن rbenv و ruby-build را از دایرکتوری GitHub به فهرست ~/.rbenv کلون می کند.

 

قبل از شروع استفاده از rbenv، باید $HOME/.rbenv/bin را به PATH خود اضافه کنید. اگر از Bash استفاده می کنید ، تایپ کنید:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

 

اگر از Zsh استفاده می کنید:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc

 

برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن نصب ، دستور rbenv -v را اجرا کنید:

rbenv 1.1.2-17-g7795476

برای به دست آوردن لیستی از تمام نسخه های Ruby که با rbenv قابل نصب است ، وارد کنید:

rbenv install -l

 

به عنوان مثال ، اگر می خواهید Ruby 2.7.0 را نصب کنید و آن را به عنوان نسخه پیش فرض تنظیم کنید ، تایپ می کنید:

rbenv install 2.7.0
rbenv global 2.7.0

با چاپ شماره نسخه تایید کنید که روبی به درستی نصب شده است

ruby -v
ruby 2.7.0p0 (2019-12-25 revision 647ee6f091) [x86_64-linux]

 

نصب Ruby با RVM

RVM (Ruby Version Manager) یک ابزار خط فرمان است که به شما امکان می دهد با چندین محیط Ruby نصب ، مدیریت و کار کنید. ابتدا وابستگی های لازم برای rvm را برای ساخت Ruby از منبع نصب کنید

sudo dnf install curl gcc bzip2 openssl-devel libffi-devel readline-devel zlib-devel gdbm-devel ncurses-devel

 

دستورات زیر را برای وارد کردن کلیدهای GPG و نصب RVM انجام دهید

gpg2 --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

 

برای شروع استفاده از RVM ، باید دستور منبع زیر را اجرا کنید:

source ~/.rvm/scripts/rvm

برای به دست آوردن لیستی از همه نسخه های معروف Ruby دستور زیر رو وارد کنین

rvm list known

به عنوان مثال ، اگر می خواهید Ruby 2.6 را نصب کنید و آن را به عنوان نسخه پیش فرض تنظیم کنید ، دستورات زیر را وارد می کنید

rvm install 2.6
rvm use 2.6 --default

برای تایید نصب دستور زیر را وارد کنین و خروجی را مشاهده کنین

ruby -v
ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-linux]