آموزش نصب OpenLiteSpeed Web Server در CentOS 8 

OpenLiteSpeed یک وب سرور اوپن سرور با عملکرد بالا و lightweight HTTP web server هست که قابلیت یک پنل مدیریتی برای مدیریت وب سایت ها فراهم میکنه. OpenLiteSpeed دارای برخی ویژگی های منحصرف به فرد هست که این وب سرور رو به عنوان گزینه اصلی برای نصب میتوان در نظر گرفت، همونطور که با rewrite rules های وب سرور آپاچی هماهنگ شده و با پردازش های PHP نیز بهینه سازی شده، میتونه هزاران اتصال همزمان رو پاسخگو باشه و در عین حال مصرف Ram و CPU پایینی داشته باشه. در این مقاله نحوه نصب OpenLiteSpeed در سیستم عامل centos 8 رو بررسی میکنیم ، برای  نصب ابتدا باید OpenLiteSpeed Repository رو اضافه کنیم.

rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el8.noarch.rpm

 

سپس OpenLiteSpeed و MariaDB Database رو نصب  و فعال میکنیم

yum install openlitespeed
yum install mariadb-server
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

آموزش نصب OpenLiteSpeed Web Server در CentOS 8

در این بخش نیاز هست که امنیت دیتابیس MariaDB رو بهبود ببخشیم و رمز جدیدی برای این دیتایس تنظیم کنیم و مواردی که برای امنیتی این دیتایس موثر هست رو تنظیم کنیم که طبق تصویر پایین تنظیم میکنیم.

 

آموزش نصب OpenLiteSpeed Web Server در CentOS 8

 

حالا باید PHP رو نصب میکنیم که در اینجا PHP 7.3 و ماژول های مورد نیاز رو نصب میکنیم

yum install epel-release
yum install lsphp73 lsphp73-common lsphp73-mysqlnd lsphp73-gd lsphp73-process lsphp73-mbstring lsphp73-xml lsphp73-mcrypt lsphp73-pdo lsphp73-imap lsphp73-soap lsphp73-bcmath
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp73/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5

 

رمز پیش فرض ورود به پنل ادمین OpenLiteSpeed عدد “123456” هست که برای تغییر این رمز دستور زیر رو میزنیم و رمز جدید رو وارد میکنیم

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

 

برای بررسی وضعیت وب سرور نصب شده که ببینیم آیا وب سرور اجرا شده یا نه ، دستور  زیر رو میزنیم

service lsws status

 

پورت های  زیر که برای ورود به پنل ادمین هست رو هم در فایروال باز میکنیم

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=7080/tcp
firewall-cmd --reload

 

آدرس ورود به پنل ادمین هم ، طبق آدرس زیر میشه

http://server_domain_or_IP:8088

آموزش نصب ImageMagick در Centos 8

<