آموزش نصب وردپرس در اوبونتونصب وردپرس ubuntu

پیشنهاد میشه از آموزش و مقاله جدیدی که برای نصب وردپرس به اسم های ” نصب آسان وردپرس با easyengine ” و ” نصب وردپرس با WordOps WordOps “ در سیستم عامل ابونتو که بسیار ساده تر هست استفاده کنین

 

توجه داشته باشید که اگر سرور مجازی آلمان، سرور مجازی آمریکا، سرور مجازی فنلاند بلوسرور تهیه کنین، وردپرس بصورت خودکار نصب خواهد شد.

 

در این آموزش نصب وردپرس بصورت مستقیم بر روی سیستم عامل اوبونتو رو آموزش میدیم ، همونطور که میدونین عموما برای نصب سیستم های مدیریت محتوا باید کنترل پنل هایی مثل سی پنل یا دایرکت ادمین نصب کنید، سپس اقدام به نصب وردپرس کنید ، اما با این آموزش بصورت مستقیم و بدون کنترل پنل میتونید وردپرس رو روی اوبونتو نصب کنید. همچنین برای نصب وردپرس میتونین هاست وردپرس یا سرورمجازی تهیه کنید.

صفحات دیگر سایت :

خرید سرور مجازی
خرید VPS

خرید سرور مجازی بیش از 50 کشور

 

نصب وردپرس در لینوکس

نصب Apache Web Server

برای شروع کار باید وب سرور آپاچی (Apache Web Server) رو نصب کنید.

$ sudo apt-get install apache2 apache2-utils

 

حالا باید Apache2 رو فعال کنیم

$ sudo systemctl enable apache2
$ sudo systemctl start apache2
آموزش نصب وردپرس در اوبونتو

برای تست نصب شدن آپاچی ، آدرس سایت رو در مرورگر وارد میکنیم ، و صفحه ای شبیه تصویر زیر باید مشاهده کنید.

آموزش نصب وردپرس در اوبونتو

آموزش نصب وردپرس در اوبونتو

نصب MySQL Database

با دستور زیر mysql رو بر روی سرور نصب کنید

$ sudo apt-get install mysql-client mysql-server

در هنگاه نصب بسته ، تصویری مانند شکل زیر مشاهده میکنید که برای یوزر root دیتابیس mysql رمز تعریف کنید.

Set MySQL root Password

 

بعد از اتمام مراحل نصب mysql دستور زیر را اجرا کنید و مطابق مراحل گفته شده عمل کنید.

$ sudo mysql_secure_installation
  • Enter current password for root (enter for none): Type root password
  • Change the root password? N
  • Remove anonymous users? Y
  • Disallow root login remotely? Y
  • Remove test database and access to it? Y
  • Reload privilege tables now? Y

نصب بسته های (Install PHP and Modules) PHP7

$ sudo apt-get install php7.0 php7.0-mysql libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli php7.0-cgi php7.0-gd

برای اینکه بررسی کنید که آیا PHP نصب شده یا نه یک فایل info.php درست کنید و در این /var/www/html. آدرس بزارید و با دستور زیر فایل رو بازش کنید

$ sudo vi /var/www/html/info.php

و کد زیر رو در این فایل قرار بدین

<?php 
phpinfo();
?>

و فایل رو باز کنید تا محتویات تنظیمات سرور ببنیدی http://server_address/info.php

PHP 7.0 Information

نصب وردپرس Install WordPress CMS

آخرین بسته وردپرس و دانلود و extract میکنیم

$ wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
$ tar -xzvf latest.tar.gz

سپس فایل های extract شده رو با دستور زیر به آدرس /var/www/html/ منتقل میکنیم

$ sudo rsync -av wordpress/* /var/www/html/

پرمیژن فایل هارو درست میکینم

$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/

 

ساخت دیتابیس برای وردپرس

$ mysql -u root -p

در کد زیر به جای database_name اسم دیتابیس و برای databaseuser یوزر دیتابیس ور در قسمت databaseuser_password رمز دیتابیس رو میسازیم

mysql> CREATE DATABASE wp_myblog;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_myblog.* TO 'your_username_here'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_chosen_password_here';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

 

به مسیر /var/www/html/  میریم و فایل wp-config-sample.php رو به wp-config.php با کد زیر تغییر میدیم

$ sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php

سپس مشخصاتی که برای دیتابیس ایجاد کردید رو باید در این فایل نیز قرار بدید

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'username_here'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'password_here'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', '');

تموم شد ، بعد از انجام اینکار web server و mysql رو ریستارت میکنیم

$ sudo systemctl restart apache2.service 
$ sudo systemctl restart mysql.service

 

سپس آدرس IP سایت رو در مرورگر وارد میکنیم.

WordPress Installation Wizard