آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

برای ریست کردن پسورد root دیتابیس mysql باید کد زیر رو در ssh وارد کنید:

  • sh /scripts/mysql_pwd_reset

یا

  • /scripts/mysql_pwd_reset

آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

آموزش های centos web panel :

مشکل دریافت نشدن ایمیل ها در centos web panel

غیرفعال کردن anonymous login on pure-ftp در سرور

بلوسرور

آموزش ریست کردن پسورد روت MySQL

error: