آموزش تنظیم Timezone در Ubuntu 20.04در حین نصب اوبونتو (دسکتاپ / سرور) ، یکی از کارهایی که شما انجام می دهید تنظیم منطقه زمانی سیستم است. منطقه زمانی که وارد شده، منطقه زمانی پیش فرض سیستم خواهد بود. با این حال ، اگر بعدا تصمیم گرفتین منطقه زمانی سیستم را به روز کنید ، می توانید آن را از تنظیمات سیستم انجام دهید و مراحل زیر نحوه انجام این کار را به شما نشان می دهد. مطمئن بشین که تاریخ و زمان دقیق برای اوبونتو، بخاطر انجام task ها و پروسس های  مرتبط با سیستم مثل Daemon cron و jobs های حساس، درست تنظیم شده باشه. برای تغییر منطقه زمانی خود باید به عنوان مدیر سیستم وارد شوید. کاربران عادی می توانند از sudo privileges برای دسترسی به این تغییر استفاده کنند.

 

تنظیم Timezone اوبونتو

از اونجایی که نسخه سرور اوبونتو عموما از خط فرمان (command line) اداره میشن، قبل از تغییر منطقه زمانی سیستم ، ممکن است بخواهید منطقه زمانی فعلی را که روی سیستم تنظیم شده است رو مشاهده کنین، برای انجام این کار دستورات زیر را اجرا کنید:

timedatectl

باید خروجی مانند آنچه در زیر مشاهده می کنید:

 

local time: Fri 2020-06-06 10:14:22 CST
         Universal time: Fri 2019-01-25 16:14:22 UTC
            RTC time: Fri 2019-01-25 16:14:22
            Time zone: America/Chicago (CST, -0600)
    System clock synchronized: no
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

 

آموزش تنظیم Timezone در Ubuntu

اگر می خواهید منطقه زمانی را به چیزی غیر از آنچه در حال حاضر تنظیم شده است تغییر دهید ، باید نام منطقه زمانی را که می خواهید تغییر دهید ، بدانید. برای پیدا کردن ، دستورات زیر را اجرا کنید تا تمام مناطق زمانی موجود در سیستم ذکر شو.

timedatectl list-timezones

شما باید خروجی مشابه با لیست مناطق زمانی را مشاهده کنید:

.....
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura

Asia/Tehran
....

منطقه زمانی را از لیستی که می خواهید استفاده کنید پیدا کنید. سپس دستورات زیر را اجرا کنید تا به آن تغییر دهید. برای مثال اگر می خواهید منطقه زمانی را به تهران در آسیا تغییر دهید ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran

اکنون دستور timedatectl را اجرا کنید و این بار باید منطقه زمانی به روز شده را نشان دهد.

Local time: Fri 2020-06-06 16:23:55 GMT
         Universal time: Fri 2019-01-25 16:23:55 UTC
            RTC time: Fri 2019-01-25 16:23:55
            Time zone: Asia/Tehran (GMT, +0330)
    System clock synchronized: no
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

 

 

<