1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

آموزش نصب MongoDB در CentOS 7

MongoDB یک دیتابیس اوپن سورس مبنتی بر NoSQL است. این پایگاه داده سندگرا ( document-oriented ) هست یعنی برخلاف پایگاه داده های رابطه ای ، فرمت ذخیره اطلاعات شبیه Json است.از این دیتابیس بیشتر برای داده های زیاد و خروجی مقیاس بالای داده های مورد استفاده قرار میگیره.

آموزش نصب MongoDB در CentOS 7

ام برای نصب MongoDB پکیج های لازم در repository Centos 7 موجود نیست. به همین خاطر باید از repository خود MongoDB استفاده کنیم. به همین منظور یک فایل در مسیر زیر میسازیم

/etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo

 

و اطلاعات زیر رو در اون فایل کپی میکنیم ، در حال حاضر نسخه 4 آخرین نسخه این دیتابیس است.

 

[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

 

سپس با دستور زیر MongoDB 4.0 رو نصب میکنیم

sudo yum install -y mongodb-org

 

برای فعالسازی و استارت سرویس این دیتابیس ، از دستورهای زیر استفاده میکنیم

systemctl start mongod
 systemctl enable mongod

 

به همین راحتی MongoDB نصب شد.

تنظیم CSS دلخواه در admin وردپرس