تخفیف های دوره ای بلوسرور 

▣ 20% تخفیف ماه اول سرور مجازی ایران، با کد تخفیف : iran20


▣ 30% تخفیف ماه اول خرید هاست با کد تخفیف : host30