کنترل پنل رایگان AJENTIکنترل پنل رایگان AJENTI

Ajenti یک کنترل پنل رایگان برای لینوکس است که بسته به نوع لینوکس میتونید در توزیع های مختلف اونو نصب کنید ، همچنین اطلاعات دقیقی مثل رم ، فضای دیسک و … در اون قابل مشاهده است.

کنترل پنل رایگان AJENTI

از ویژگی های این پنل کاربری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

رایگان بودن و متن باز بودن Ajenti
ظاهر زیبا و کاربر پسند این پنل
قدرتمند بودن عملکرد آن
کامل بودن قسمت های مدیریت
بالا بودن امنیت و پایدار بودن

کنترل پنل رایگان AJENTI

کنترل پنل رایگان AJENTI

 

روش نصب AJENTI

آموزش کنترل پنل AJENTI در  لینوکس centos نسخه  ۶ و ۷

اگر curl در سرور شما فعال است میتوانید از دستور زیر بصورت اتوماتیک کنترل پنل Ajenti را نصب کنید

Quick automatic install (CentOS 6 / RHEL6)

curl https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-rhel.sh | sh

Quick automatic install (CentOS 7 / RHEL7)

curl https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-rhel7.sh | sh

کنترل پنل رایگان AJENTI

همچنین اگر curl در سرور شما فعال نیست میتوانید با دستورات زیر بصورت دستی بسته نصبی کنترل پنل را دریافت و  نصب کنید:

wget http://repo.ajenti.org/ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm 
rpm -i ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm

Install the package:

yum install ajenti

Start the service:

service ajenti restart

بعد از نصب کنترل پنل در پورت ۸۰۰۰ و بصورتhttps قابل دسترس میباشد

نام کاربری و رمز عبور اولیه کنترل پنل :
username: root; password : admin

کنترل پنل رایگان AJENTI

همچنین در بعضی وب سرورها به علت عملکرد فایروال مشکل دسترسی به کنترل پنل وجود دارد که با دستورات زیر مشکل حل می شود:

CentOS / RHEL 6

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT

Add this line to /etc/sysconfig/iptables file (before the COMMIT line) to unblock it permanently.

CentOS / RHEL 7

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8000/tcp
firewall-cmd --reload

کنترل پنل رایگان AJENTI

سایر آموزش ها :

افزایش سرعت بارگزاری سایت وردپرس