1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

کلمات ممنوعه در Title وردپرس

گاهی برای اینکه از انتشار بعضی از کلمات خاص توسط سایر نویسندگاه دیگه وردپرس جلوگیری کنید باید یک لیست کلمات ممنوعه ایجاد کنید تا سایر نویسندگان اجازه انتشار این مطلب رو نداشته باشند ، در این آموزش نحوه انجام این کار رو یاد میدیم.

کلمات ممنوعه در Title وردپرس

برای اینکار ابتدا باید فایل functions.php قالب رو باز کنید و کدهای زیر رو در این فایل قرار بدید

function wpb_forbidden_title($title){
global $post;
$title = $post->post_title;

// Add restricted words or phrases separated by a semicolon

$restricted_words = "word1;word2;word3";

$restricted_words = explode(";", $restricted_words);
foreach($restricted_words as $restricted_word){
if (stristr( $title, $restricted_word))
wp_die( __('Error: You have used a forbidden word "'. $restricted_word .'" in post title') );
}
}
add_action('publish_post', 'wpb_forbidden_title', 10, 1);

توجه داشته باشید که در کد بالا در قسمت

$restricted_words = "word1;word2;word3";

مقادیر word1;word2 اسم های کلمات ممنوع هستن هست که شما باید با واژه هایی که در نظر دارید این قسمت رو تکمیل کنید.

کلمات ممنوعه در Title وردپرس

کلمات ممنوعه در Title وردپرس

 

سایر آموزش ها :

کار نکردن Shortcode ویجت وردپرس

غیرفعال کردن RSS وردپرس

خرید VPS