مشخصات سرور مجازی

مشخصات ورود به سرور مجازی

مشخصات ورود به سرور مجازی

 

 

مشخصات ورود به سرور مجازی علاوه بر اینکه به ایمیل شما ارسال میشوند ، در پنل کاربری بلوسرور شما نیز قابل رویت و مدیریت هستند ، برای مشاهده تنظیمات و امکانات و مصرف منابع سیستم ، ابتدا وارد پنل کاربری بلوسرور بشید ، سپس طبق شکل زیر مراحل را دنبال کنید :

 مشخصات سیستم عامل سرور مجازی

مشخصات سیستم عامل سرور مجازی

 

مشخصات سیستم عامل سرور مجازی

مشخصات سیستم عامل سرور مجازی

 

در تصویر زیر نمودار مصرف منابع سرور شما به شکل نمودار گرافیگی و متنی دقیقا توضیح داده شده ، در این پنل میتوانید سرور را خاموش ، روشن ، ریستارت و … کنید ، همچنین مشخصات ورود به سرور نیز در این بخش برای شما نمایش داده میشود.

مشخصات ورود به سرور مجازی

مشخصات ورود به سرور مجازی

مشخصات سرور مجازی

مشخصات سرور مجازی

مشاهده پلن های سرور مجازی بلوسرور

error: