1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

مصرف منابع سایت CPU and connection usage

برای مشاهده منابع مصرفی سی پنل بر روی CPU and Concurrent connection usage کلیک کنید.

مشاهده مصرف منابع سایت CPU and Connection Usage

مشاهده مصرف منابع سایت CPU and Connection Usage

 

اگر منابع مصرف بالایی داشته باشند در صفحه زیر نشون داده میشه ، مثلا مصرف منابع رم در 24 ساعت گذشته بالا بوده ، برای جزئیات بر روی Details کلیک کنید.

مصرف منابع سایت

 

در صفحات زیر میتونید نمونه مصرف منابع سایت رو بر اساس عدد و نمودار گرافیکی در بازه های زمانی مختلف بررسی کنید.

مشاهده مصرف منابع سایت CPU and Connection Usage

 

مشاهده مصرف منابع سایت CPU and Connection Usage

مصرف منابع سایت

CPU and connection usage

آموزش ایمیل Webmail سی پنل