مسدود کردن IP

مسدود کردن IP

مسدود کردن IP

 

برای مسدود کردن IP در سی پنل بر روی IP Blocker کلیک کنید.

مسدود کردن IP های خاص در سی پنل

مسدود کردن IP های خاص در سی پنل

 

در صفحه زیر میتوانید رنج IP هایی که میخواهید مسدود کنید را وارد کنید.

مسدود کردن IP های خاص در سی پنلمسدود کردن IP های خاص در سی پنل

مسدود کردن IP های خاص در سی پنل

 

بعد از وارد شدن IP ها ، تصویر اینچنینی رو مشاهده خواهید کرد ، که با کلیک بر روی Delete آی پی اضافه شده حذف خواهد شد.

مسدود کردن IP

مسدود کردن IP

 

مسدود کردن IP

مسدود کردن IP

error: