0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

رمز password دایرکت ادمین

برای تغییر رمز ورود دایرکت ادمین بر روی “Change Password” کلیک کنید.

رمز password دایرکت ادمین

رمز password دایرکت ادمین

 

در قسمت ” old password ” رمز فعلی خود را وارد کنید و در قسمت ” new password ” نیز رمز جدید را وارد کنید.

آموزش تغییر رمز password دایرکت ادمین

آموزش تغییر رمز password دایرکت ادمین

 

با انتخاب گزینه های زیر رمز اکانت دایرکت ادمین ، FTP و دیتابیس نیز به همین رمز جدید تغییر خواهند کرد.

آموزش تغییر رمز password دایرکت ادمین

آموزش تغییر رمز password دایرکت ادمین

رمز password دایرکت ادمین

آموزش تغییر رمز Password در سی پنل cpanel