به آدرس های سایت ها دامنه میگویند مثل blueserver.ir ، هر آدرس دامنه تنها برای یک سایت کاربرد دارد و با خرید یک دامنه ، به شما تعلق خواهد گرفت و شخص دیگری قادر به استفاده از آدرس سایت شما نخواهد بود.
دامنه ها به چه طریقی به سرور متصل میشن و از کجا میفهمند که هاست شما در کجاست؟
هر هاست یا سرور ، دارای DNS های مخصوص به خود هستند ، و باید DNS های هاست یا سرور را در دامنه ها تنظیم کنید.

دامنه رایگان

دامنه رایگان

error: