1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

خطای No Loader is installed

اگر با خطای No Loader is installed. Please contact support در cwp روبرو شدید ، طبق آموزش زیر میتونید مشکل رو برطرف کنید:

1.ioncube رو آپدیت کنید:

curl http://dl1.centos-webpanel.com/files/php/scripts/ioncube_installer.sh|sh


2.ioncube رو بررسی کنید:

/usr/local/cwp/php54/bin/php -v

توجه: اگر با پیغامی شبیه ” ionCube PHP Loader ” روبرو شدید، به معنی این هست که نصب شده و باید با دستور زیر load کنید :

 service cwpsrv reload

اگر دستور بالا نشون نداد که ioncube لود شده باید بصورت دستی اینکار رو انجام بدید و کد زیر رو وارد کنید:

 echo "zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so" >> /usr/local/cwp/php54/php.ini

بعد از دستورات بالا cwpsrv باید reload بشه که کد زیر رو لطفا باید وارد کنید :

 service cwpsrv reload

 

centos web panel چیست