خطای DNS/BIND

خطای DNS/BIND

خطای DNS/BIND

خطاهای رایجی ممکن هست در سرویس bind/DNS مشاهده کنید که برای رفع این مشکل باید طبق آموزش زیر اینکار رو انجام بدید

Starting named:
 Error in named configuration:
 /etc/named.conf:57: zone 'ns1.web.co.uk': already exists previous definition: /etc/named.conf:46
 /etc/named.conf:58: zone 'ns2.web.co.uk': already exists previous definition: /etc/named.conf:47
 [FAILED]

خطای DNS/BIND در پنل centos web panel

آموزش رفع خطا:

فایل /etc/named.conf  رو ویرایش کنید و DNS zones های تکراری وارد شده رو حذف کنید.

 

آموزش های Centos web panel

آموزش تغییر Name Servers در centos web panel

آموزش رفع خطا در اتصال به FTP

سرور مجازی

error: