1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

تغییر آدرس دیفالت صفحه در centos web panel

وقتی از طریق آدرس hostname  یا IP سایت رو باز میکنید ، یک صفحه دیگه غیر از آدرس سایتی که با دامنه سایت بالا میاد نشون داده میشه ، برای تغییر این صفحه باید به آدرس زیر برید

/usr/local/apache/htdocs/

و فایل index.html  رو ویرایش کنید

تغییر آدرس دیفالت صفحه در centos web panel default website

سایر لینک ها :

خرید سرور مجازی

تغییر آدرس دیفالت صفحه در centos web panel default website