افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

 

برای افزایش سرعت سایت و بهبود بارگذاری استفاده از Gzip پیشنهاد میشه که حجم اطلاعات ارسالی رو فشرده میکنه.

در سی پنل Optimize Website رو انتخاب کنید.

بهبود سرعت و بهینه سازی Optimize Website سایت

بهبود سرعت و بهینه سازی Optimize Website سایت

 

 

Compress All Content رو انتخاب کنید تا تمام فایل ها شامل فشرده سازی بشن.

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

Gzip چیست

آموزش Gzip

error: