آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

 

برای اسکن کردن Virus Scanner رو انتخاب کنید.

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

 

با انتخاب

Scan Entire Home Directory محتویات تمام فایل ها ، ایمیل ها، FTP هاست شما اسکن خواهد شد.

Scan Mail تنها ایمیل های سایت اسکن خواهند شد.

Scan Public FTP Space تنها فضای FTP اسکن خواهد شد.

Scan Public Web Space تنها فضای public_html اسکن خواهد شد.

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

 

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

 

آنتی ویروس سی پنل Cpanel

آموزش های بلوسرور

error: