برای ریبیلد کردن vHosts آپاچی ، از منوی سمت چپ پنل cwp ، آدرس زیر رو دنبال کنید

  • Apache Settings –> Rebuild Apache vHosts

و بر روی “Rebuild All Apache vHosts” کلیک کنید.

 

اگر در سرور از Varnish Cache Server یا Nginx Reverse Proxy استفاده میکنید تنظیمات اونهارو نیز باید یکبار rebuild  کنید.

آموزش Rebuild Apache vHosts

آموزش Rebuild Apache vHosts

error: