آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

 نصب PHP GD Library

نصب PHP GD Library

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

برای نصب PHP GD Library  در سی پنل  باید دستور زیر رو در SSH وارد کنید.

yum install php-gd

 نصب PHP GD Library

و برای نصب از طریق WHM باید مراحل زیر را انجام دهید .

1. Go to WHM -> Software -> EasyApache
2. proceed through to step 5 of EasyApache
3. Click on Exhaustive Options List
4. Check the box for GD
5. Save & Build

 

سایر آموزش ها :

آموزش ساخت Package در WHM

error: