1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

آموزش نصب Laravel در CentOS 8

لاراول یک فریمورک وب قدرتمند و منبع باز PHP است که برای توسعه سریعتر برنامه های وب طراحی شده است که براساس فریمورک Symfony است ، از الگوی معماری MVC پیروی می کند. در زمان نوشتن این آموزش ، Laravel 7.12 آخرین نسخه موجود است. فریمورک  لاراول همچنین یک رابط خط فرمان (CLI) را ارائه می دهد که به Artisan معروف است. این دستورات مفیدی را برای انجام عملیات برنامه شما ارائه می دهد. این مقاله به شما کمک می کند تا Laravel PHP Framework را بر روی سیستم های CentOS 8 نصب کنید.

 

نصب LAMP

اول از همه ، لاراول برای اجرا روی سیستم CentOS 8 نیاز به LAMP stack دارد. برای نصب آن از دستورات زیر استفاده کنید.

 

Install Apache2

sudo dnf install httpd

 

Install MySQL

sudo dnf install @mysql
sudo mysql_secure_installation

 

Install PHP

sudo dnf install php php-curl php-bcmath php-dom php-xml php-mbstring php-json

 

نصب PHP Composer

Composer برای ایجاد برنامه های جدید Laravel یا نصب وابستگی ها برای برنامه های موجود استفاده می شود. دستورات زیر را برای بارگیری و نصب PHP Composer بر روی سیستم خود اجرا کنید.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
chmod +x /usr/local/bin/composer

 

ساخت Laravel Application

با استفاده از مدیر بسته Composer ، یک برنامه لاراول ایجاد کنید. به فهرست پروژه های خود بروید و برنامه Laravel را با استفاده از “composer create-project laravel/laravel” و به دنبال آن نام برنامه ایجاد کنید.

cd /var/www
composer create-project laravel/laravel myLaravelApp

 

دستورات بالا فایلهای پروژه Laravel را دانلود کرده و تمام وابستگی های مورد نیاز را بر روی سیستم CentOS شما نصب می کنند. بعد ، کلید رمزگذاری عدد تصادفی 32 بیتی را که توسط سرویس رمزگذاری Illuminate استفاده می شود ، تنظیم کنید.

cd /var/www/myLaravelApp
php artisan key:generate

Application key set successfully.


سایر آموزش ها : آموزش نصب Memcached در اوبونتو 20.04

دسترسی Laravel Application

برنامه Laravel خود را با استفاده از php artisan در محیط توسعه اجرا کنید. پس از آن ، من به شما می گویم که چگونه باید آن را در Apache مستقر کنید. دستور زیر را در برنامه لاراول خود اجرا کنید. برای محدود کردن دسترسی می توانید میزبان را به IP یا Localhost خود تغییر دهید.

php artisan serve --host 0.0.0.0 --port=8000

با وارد کردن آدرس localhost (برای سیستم های لوکال) یا آدرس IP سرور و پورت در مرورگر به برنامه لاراول میتونین دسترسی پیدا کنید.

 

راه اندازی Laravel با Apache

در فایل پیکربندی Apache یک Virtual Host اضافه کنید تا از مرورگر وب به فریمورک Laravel دسترسی پیدا کنید. برای انجام آن ، فایل پیکربندی Apache /etc/httpd/conf.d/laravel.conf را ایجاد کرده و کد زیر را اضافه کنید:

sudo vim /etc/httpd/conf.d/laravel.conf

 

<VirtualHost *:80>
    ServerName laravel.example.net
    DocumentRoot /var/www/myLaravelApp/public

    <Directory /var/www/myLaravelApp>
       AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>

 

سرویس Apache را مجدداً راه اندازی کنید و با استفاده از مرورگر وب مورد علاقه خود به فریمورک Laravel دسترسی پیدا کنید.

sudo systemctl restart httpd.service

حالا باید permission هارو درست کنین

chown -R apache.apache /var/www/myLaravelApp
chmod -R 755 /var/www/myLaravelApp
chmod -R 755 /var/www/myLaravelApp/storage

 

chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/myLaravelApp/storage

راه اندازی لاراول انجام شد ، حالا میتونین آدرس IP رو در مرورگر باز کنین و برنامه لاراول رو مشاهده کنین