آموزش تغییر رمز Ubuntu

آموزش تغییر رمز Ubuntu

آموزش تغییر رمز Ubuntu

 

برای تغییر رمز ورود به سیستم عامل Ubuntu اول باید از طریق ssh به سرور متصل بشید.

 

1.دستور ” sudo passwd root ” را وارد کنید.

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

 

2. در تصویر زیر باید رمز ورود فعلی را وارد کنید.

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

 

3. رمز ورود جدید را وارد کنید.

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

 

4. رمز ورود جدید را دوباره وارد کنید.

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

 

5. برای ورود دوباره و بررسی رمز کلمه ” su ” را وارد کنید.

 

تغییر رمز Root سیستم عامل Ubuntu

سایر آموزش ها :

خرید VPS ارزان

آموزش تغییر رمز Ubuntu

خرید سرور مجازی بلوسرور

error: