آموزش بکاپ گرفتن از تنظیمات میکروتیک (Export گرفتن از میکروتیک)بکاپ تنظیمات میکروتیک

برای بکاپ گرفتن از تنظیمات میکروتیک، کافی است، از منوی File بر روی backup کلیک کنین.

برای ریستور کردن و برگرداندن بکاپ نیز، بر روی Restore کلیک کنین. در صورتی که فایل بکاپ در سیستم شخصی شما هست، با آسانی با drag drop کردن (کشیدن بکاپ به صفحه file) فایل بکاپ رو  به winbox منتقل کنین و بعد ریستور کنین.

 

آموزش بکاپ گرفتن از تنظیمات میکروتیک how backup mikrotik

 

Export گرفتن از میکروتیک

با استفاده از دستور زیر در محیط terminal میکروتیک میتونین از تنظیمات بکاپ تهیه کنید.

 

[admin@MikroTik] > /system backup save name=test password=<YOUR_PASSWORD>
Configuration backup saved
[admin@MikroTik] > /system backup

 

اگر هم بخواهید که فایل بکاپ رمز گذاری شده باشه، از دستور زیر استفاهد میکنیم.

system backup save name=/backup1 password=StrongPass encryption=aes-sha256

 

برای مشاهده فایل بکاپ میکروتیک هم از دستور زیر استفاده میکنیم.

/file print

 

[admin@MikroTik] > /file print
# NAME TYPE SIZE CREATION-TIME
0 test.backup backup 12567 sep/08/2022 21:07:50
[admin@MikroTik] >

 

همچنین برای ریستور بکاپ از terminal از دستور زیر استفاده میکنیم، توجه داشته باشید که بجای test باید اسم بکاپ رو وارد کنید.

/system backup load name=test

 

[admin@MikroTik] > /system backup load name=test 
password: <YOUR_PASSWORD>
Restore and reboot? [y/N]: 
y
Restoring system configuration
System configuration restored, rebooting now

 

 

 

ریست پسورد لایت اسپید از SSH