1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

آموزش افزایش Swap در Ubuntu 18.04

فضای Swap مکانی در هارد دیسک سیستم است که هنگام پر شدن حافظه فیزیکی سیستم (RAM) استفاده می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد ، pages های موجود در RAM سیستم که غیرفعال هستند به فضای Swap منتقل می شوند تا فضای لازم برای pages های فعال ایجاد شود. اگر قبلا فایل swap برای سیستم عامل اوبونتو ایجاد نکردین یا اگه میخواین ایجاد کنید ، مراحل زیر را دنبال کنید.

 

مشاهده Swapfile فعلی ابونتو

برای شروع ، ابتدا از دستورات زیر استفاده کنید تا تنظیمات swapfile فعلی سیستم شما نشان داده شود

sudo swapon --show

اگر دستور فوق را اجرا کنید و خروجی خالی نشون داده بشه ، سیستم شما اکنون تنظیمات swapfile را ندارد. سیستمی با فضای swap فعال و تنظیماتش رو داره باید خطوط مشابه زیر را نمایش بده :

Output:
NAME    TYPE  SIZE  USED  PRIO
/swapfile  file  1.4G  0B   -2

 

افزایش Swapfile

اگر سیستم شما دارای swapfile است اما می خواهید آن را افزایش دهید ، می توانید مراحل زیر را برای افزایش آن استفاده کنید. ابتدا با اجرای دستورات زیر ، swapfile فعلی را غیرفعال کنید:

sudo swapoff -v /swapfile

 

بعد از غیرفعال کردنش، باید وارد فایلی که در این /etc/fstab آدرس هست بشین و یک خط رو پاک کنین. با دستور زیر این فایل رو باز کنین.

sudo nano /etc/fstab

 

سپس خط  زرد رنگ را کامنت بگذارید یا آن را به طور کامل حذف کنید، ذخیره کنین و خارج بشین.

# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
#       
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b08fba81-8766-4c77-a965-05dd2224c125 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
#/swapfile            none      swap  sw       0    0

 

پس از اتمام کار ، دستورات زیر را اجرا کنید تا swapfile فعلی از سیستم حذف شود.

 

ایجاد Swapfile

حالا که swapfile فعلی حذف شد، دستورات زیر را اجرا کنید تا یک Swapfile جدید ایجاد شود. در این آموزش، ما قصد داریم Swapfile با فضای 2G ایجاد کنیم. برای انجام این کار ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo fallocate -l 2G /swapfile

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2097152

 

در صورت موفق بودن، باید خروجی مشابهی را ببینید:

Output:
2097152+0 records in
2097152+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 7.10013 s, 302 MB/s

 

هنگامی که کار خود را تمام کردید ، دستورات زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید فقط کاربر root قادر به خواندن و نوشتن فایل swapfile است.

sudo chmod 600 /swapfile

 

از دستور mkswap لینوکس استفاده کنید تا اون فضای روی دیسک به swapfile تبدیل بشه.

sudo mkswap /swapfile

 

خروجی زیر رو باید مشاهده کنین :

Output:
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=cc5d179d-4c4c-497a-82f2-c1dc8eb68e26

 

در آخر ، با اجرای دستورات زیر ، swapfile را فعال کنید:

sudo swapon /swapfile

آموزش افزایش Swap در Ubuntu 18.04

در مرحله بعدی، فایل /etc/fstab رو مجدد باز کنین و برای فعال کردن swapfile ، خط جدیدی به اون اضافه کنین، یا اگه کامنت گذاشته بودین برای غیرفعال کردنش در مرحله قبل اون رو بردارین.

sudo nano /etc/fstab

 

بعد ، با اجرای دستورات زیر ، swapfile جدید را فعال کنید:

sudo swapon --show

 

اگر همه چیز موفقیت آمیز باشه ، باید مانند فایل زیر swapfile جدیدی را مشاهده کنید:

Output:
NAME     TYPE  SIZE  USED  PRIO
/swapfile  file   2G   0B   -2