لایسنس
5 2

لایسنس سی پنل دایرکت ادمین کلود لینوکس

بلوسرور ارایه دهنده لایسنس های Cpanel , Direct Admin , Cloud linux با قیمت مناسب است ، تحویل لایسنس ها آنی و نصب لایسنس برای بار اول رایگان انجام میشه. لایسنس های سی پنل دارای 2 نوع برای سرور مجازی و سرور اختصاصی است که با توجه به نوع سرور مجازی یا اختصاصی بودن باید انتخاب کنید. لایسنس ها بصورت ماهانه ارایه میشن و در پنل کاربری بلوسرور نیز مشخصات سرور رو مشاهده خواهید کرد.

لایسنس cpanel direct admin cloud linux

Share

سی پنل سرور مجازی

8000 تومان/ماهیانه

Cpanel VPS

نصب رایگان

تحویل آنی


خرید لایسنس

سی پنل سرور اختصاصی

14000 تومان/ماهیانه

Cpanel Dedicated

نصب رایگان

تحویل آنی


خرید لایسنس

دایرکت ادمین

22000 تومان/ماهیانه

Direct Admin

نصب رایگان

تحویل آنی


خرید لایسنس

کلود لینوکس

36000 تومان/ماهیانه

Cloud Linux

نصب رایگان

تحویل آنی


خرید لایسنس

لایسنس سی پنل دایرکت ادمین کلود لینوکس

لایسنس cpanel direct admin cloud linux

error: