خطای No Loader is installed در cwp

خطای No Loader is installed

خطای No Loader is installed

خطای No Loader is installed

اگر با خطای No Loader is installed. Please contact support در cwp روبرو شدید ، طبق آموزش زیر میتونید مشکل رو برطرف کنید:

1.ioncube رو آپدیت کنید:

curl http://dl1.centos-webpanel.com/files/php/scripts/ioncube_installer.sh|sh


2.ioncube رو بررسی کنید:

/usr/local/cwp/php54/bin/php -v

توجه: اگر با پیغامی شبیه ” ionCube PHP Loader ” روبرو شدید، به معنی این هست که نصب شده و باید با دستور زیر load کنید :

 service cwpsrv reload

اگر دستور بالا نشون نداد که ioncube لود شده باید بصورت دستی اینکار رو انجام بدید و کد زیر رو وارد کنید:

 echo "zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so" >> /usr/local/cwp/php54/php.ini

بعد از دستورات بالا cwpsrv باید reload بشه که کد زیر رو لطفا باید وارد کنید :

 service cwpsrv reload
error: